Prepara’t a la UB

Pel que fa a la inserció social i laboral a la Universitat de Barcelona, una bona manera per formar-vos, que us orientin i que pugueu trobar eines transversals és adreçar-vos al SAE, on trobareu tot el que és indispensable per al futur.

Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

El SAE fa molts anys que promou accions per millorar la preparació dels estudiants pel que fa a l’ocupabilitat: ha organitzat cursos i tallers d’orientació professional i cursos de competències transversals, i ha impulsat FeinaUB, que organitza un conjunt d'activitats i serveis creats amb la finalitat que els estudiants i titulats de la UB puguin afrontar el pas entre el món universitari i el mercat laboral d’una manera òptima. És un servei d'intermediació de treball i de pràctiques en empreses que gestiona la participació de les empreses i les institucions a la UB amb aquestes eines:

  • Borsa de treball
  • Pràctiques en empreses i institucions nacionals i internacionals
  • Beques Leonardo de mobilitat internacional

A més, el SAE disposa de:


Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

El CRAI de la UB es va crear a principis del 2004 arran de la necessitat d’adaptar les biblioteques universitàries al nou espai europeu d’educació superior (EEES) i a l’espai europeu de recerca (ERA), en què es configura un marc d’ensenyament universitari nou, basat en l’aprenentatge, la recerca, el desenvolupament i la innovació.

El CRAI de la UB integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la recerca.


Mobilitat i competències en idiomes

La Universitat de Barcelona té una llarga tradició de relació i col·laboració amb universitats d’altres països i ofereix als estudiants la possibilitat de dur a terme intercanvis internacionals amb més de 400 universitats de més de 40 països i en més de 15 llengües. Els diversos programes d’intercanvi internacional milloren la qualitat de l’educació superior i aporten beneficis acadèmics i professionals que contribueixen al desenvolupament integral de la persona. Per això són molt importants i et poden interessar les beques Erasmus i l'Oficina de Mobilitat i programes internacionals.

Com a complement, les competències en idiomes són de les formacions més importants si es tracta d’una bona preparació per al futur laboral. El Pla de llengües de la UB recull aquesta realitat i per això la UB imparteix bona part de la docència en anglès i ofereix als estudiants de la Universitat preus accessibles a les seves unitats adreçades a l’aprenentatge d’idiomes.


Serveis linguístics

Els Serveis Lingüístics tenen per missió la promoció de la formació en llengua catalana i l’assessorament lingüístic multilingüe per a les activitats acadèmiques, tècniques i administratives de la comunitat universitària. La Universitat de Barcelona disposa de recursos molt interessants al voltant de les competències linguístiques. Si feu clic aquí en descobrireu alguns dels més destacats.

Vegueu també el Programa d'Acompanyament Lingüístic de l'Alumnat.


Beques de col·laboració

Les beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona es convoquen majoritàriament en dues etapes (primavera i tardor) i estan destinades a oferir als estudiants un pla formatiu. Això permet una formació complementària a la formació acadèmica, que pot ajudar a facilitar l’ocupabilitat.

La millora en la difusió de les convocatòries i el fet de garantir terminis més amplis en dates acadèmicament estratègiques han fet pujar de manera considerable la demanda d’aquestes beques en els darrers anys.


Per consultar altres portals relacionats amb la formació dels estudiants universitaris, vegeu aquest apartat.

Lliga de Debat de la UB

Una lliga de debat és una competició lúdica i formativa on tots aquells a qui els agrada discutir se sentiran com a casa, on es coneix gent d'altres facultats que comparteix la passió per la discussió i el debat i on es poden guanyar suculents premis i oportunitats formatives. La millora en la qualitat de l'expressió oral suposa una competència fonamental a l'hora de cercar feina, ja que afavoreix la transmissió d'idees, així com la comunicació interpersonal. A més, genera una major seguretat i confiança en un mateix a l'hora d'exposar un missatge o idea de cara a l'exterior. Cliqueu aquí per saber-ne més.