Àmbits d’estudi

Els àmbits d’estudi de l’Observatori són:

ACCÉS
Orientació
Transició i accés a l’educació superior
Característiques demogràfiques
Rutes d’accés
Condicions socioeconòmiques
 
CONDICIONS DE VIDA I D’ESTUDIS
Plans d’acció tutorial i programes d’orientació
Temes socioeconòmics (renda, taxes, preus públics de matrícula, ingressos i despeses, beques, ajuts, etc.)
Allotjament (en col·legis majors, en residències, en pisos, amb els pares, amb parella, amb companys, etc.)
Dedicació als estudis (temps complet i temps parcial; treball i permanència)
Diversitat i interculturalitat
Igualtat
Discapacitat i altres necessitats educatives especials
Rendiment acadèmic (èxit, canvi d’estudis, fracàs, absentisme, abandonament)
Mobilitat
Hàbits saludables (esport, salut, sostenibilitat, igualtat, benestar, etc.)
Informació i comunicació
 
PARTICIPACIÓ
Participació política, associativa, social, estratègica, cultural, etc.
Participació acadèmica i en processos de qualitat
Cooperació i voluntariat
 
INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL
Orientació professional
Pràctiques acadèmiques externes
Ocupabilitat i emprenedoria
Dades socioeconòmiques, tendències, etc.
Transició al mercat laboral: inserció i desenvolupament professional
 
SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC