Què és l’Observatori?

L’Observatori de l’Estudiant és una eina de la Universitat de Barcelona que neix de la voluntat danalitzar les sensibilitats de l'estudiant i dinformar els òrgans de govern de la Universitat perquè dissenyin polítiques universitàries. És, doncs, un projecte ambiciós, però sobretot és una iniciativa pionera en làmbit estatal.

Finalitat 

La finalitat de l'Observatori de l'Estudiant és articular un nou model de participació d'estudiants per al debat, la discussió, la reflexió i l'elaboració d'estudis en un espai d'aprenentatge no formal, per tal de dissenyar i millorar les polítiques universitàries que afecten als estudiants de manera informada i motivada, facilitant la dimensió social, la inclusió, l’excel·lència i l’equitat participativa.

Recorregut

LObservatori rep la participació activa de l'estudiant i d'especialistes de la Universitat, així com daltres personalitats de reconegut prestigi. Les seves tasques són, entre daltres, recollir els estudis que ja shan elaborat i els que s’iniciïn a partir dara, a travès de la Biblioteca Digital, sempre que shagin dut a terme amb autonomia i independència, de manera que sasseguri la fiabilitat de les dades obtingudes i de les conclusions. Així mateix, lObservatori vetlla per mantenir actualitzada tota la informació rellevant que es genera al voltant daquesta qüestió tant a la Universitat de Barcelona com en els sistemes universitaris català, espanyol i europeu.

Diferents experiències dins l'Observatori de l'Estudiant 

Enllaç al video en català

Carregant vídeo...

 

Enllaç al video en castellà

Carregant vídeo...

Més

Presentació de l'Observatori de l'Estudiant (Català)

Presentación del Observatorio del Estudiante (Castellano)

Tríptic explicatiu de l'Observatori de l'Estudiant (Català)

Tríptico explicativo del Observatorio del Estudiante (Castellano)