Equip (en construcció)

 

*VRE: Vicerectorat d'Estudiants 


Marta Ferrer
Vicerectora d'Estudiants i Participació
2021 - Actualitat
Àngels Alegre
Directora de l'Observatori de l'Estudiant
2012 - Actualitat
Ariadna Galiana
Col·laboració amb l'Observatori de l'Estudiant
Octubre 2020 - Juny 2021

Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Vicerectora d'Estudiants i Política lingüística
2017 - 2020

 

Mertxe Hernández 
Col·laboració amb l'Observatori de l'Estudiant
Setembre 2019 - Juny 2020
Montse Joan
Becària de l'Observatori de l'Estudiant
Setembre 2017 - Maig 2018
 
  Andrea Pérez Fernández
Becària de l'Observatori de l'Estudiant
Setembre 2018 - Juny 2019

Daniel Bernal
Becari de l'Observatori de l'Estudiant
2016-Febrer 2017

 
Lydia Izquierdo
Becària de l'Observatori de l'Estudiant
Març 2017 - Juny 2017
Gaspar Rosello
Vicerrector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat
2016-2017
 
Alexander Urrego
Becari de l'Observatori de l'Estudiant
2016-2017
Lara Rot 
Becària de l'Observatori de l'Estudiant
2015-2016
 
Gemma Fonrodona
Vicerrectora d'Estudiants i Política Lingüística
2012-2015
Neus Frutos
Suport administratiu
 

Ibai Gorriti
Becari de l'Observatori de l'Estudiant
2013-2015

Glòria-Mireia Montanyà 
Becària de l'Hotel d'Associacions
 
Paula Alfonso
Becària de l'Hotel d'Associacions
Autora de les imatges de l'Observatori de l'Estudiant
  Carlos Yanuzzi
Becari de l'Hotel d'Associacions
2009-2011
 
   


XARXA D'ESTUDIANTS I ALUMNI

Mercedes Briceño
Investigación y Cambio Educativo
   
Abel Ávalos
Grup de Treball de Participació Política
Grup de Treball d'Educació i Pobresa
Guillermo Blasco
Grup de Treball Inserció Sociolaboral
Isaac Calduch 
Grup de Treball de Rendiment Acadèmic
Grup de Treball d'Expectatives Universitàries
Grup de Treball d'Inserció Sociolaboral 
  Jezabel Cartoixà
Grup de Treball d'Educació i Pobresa
Grup de Treball Gènere
Jennifer Cruzado
Grup de Treball d'Inserció Sociolaboral
Júlia Francàs
Grup de Treball de Rendiment Acadèmic
Debora García 
Grup de Treball d'Educació i Pobresa
Grup de Treball de Temes Socioeconòmics
Albert Gili
Grup de Treball d'Activitats Culturals
Ibai Gorriti
Grup de Treball de Salut i Hàbits Saludables
Grup de Treball d'Activitats Culturals
Antonio Granados
Grup de Treball d'Educació i Pobresa                          
Grup de Treball d'Inserció Sociolaboral
Joan Manel Griñó
Grup de Treball de Participació Política
Nerea Gutiérrez
Grup de Treball de Rendiment Acadèmic
Mertxe Hernández
Grup de Treball d'Activitats Culturals

Wiam Hechach
Iniciativa habits saludables

Tania Itzel                                                               
Grup de Treball de Participació Política
Jordi Martín                                                              
Grup de Treball d'Activitats Culturals
Patricia Masuet     
Grup de Treball d'Estudis Islàmics
Shifa Mathbout
Grup de Treball d'Estudis Islàmics
Glòria-Mireia Montanyà
Grup de Treball d'EcoViPEU
Col·laboradora fent entrevistes i traduccions
Jessica Oyarzún
Grup de Treball de Victimització
Sara Pérez
Grup de Treball de Victimització
Aldan Queiroz
 
Dídac Ramírez
Grup de Treball de Temes Socioeconòmics  
Marta Riera
Grup de Treball d'ECoViPEU  
Octavi Salarich
Grup de Treball de Salut i Hàbits Saludables     
Anna Segura
Grup de Treball de Victimització    
Kelsang Ullod Reboredo
Xarxa d'Estudiants
Mario F. Valenzuela
Xarxa d'Estudiants
Silvia Vallès
Grup de Treball de Llengües
Oriol Vives
Grup de Treball de Llengües
Hèctor Xaubet
Grup de Treball de Participació Política
Xavier Gómez
Grup de Treball de Participació Política
Luis Zevallos

Oscar Planells Guix 
Grup de Treball d'Educació i Pobresa
Grup de Treball de Participació Política
Grup de Treball d'Inserció Sociolaboral 

 

 

 

Jenay Randall
Grup de Treball d'Educació i Pobresa

CONSELL ASSESSOR

Salvador Carrasco
Sociòleg                                                                                         
Lidia Daza
Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
Benito Echeverria
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en educació
Pilar Figuera
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en educació
Joan Guàrdia
Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament
Màrius Rubiralta
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomía

 
Jordi Sopena
Director de Comunicació
Mercedes Gracenea
Dept Biologia, Sanitat i Medi Ambient

 

L'Observatori també compta amb la col·laboració dels/les assesors/es: 

Vanesa Berlanga
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en educació       
Noemí Pereda
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Begoña Torres
Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

Elisa Micciola
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Mercedes Torrado
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Antoni Vallès Sagalès
Professor Emèrit del Departament de Fonaments Clínics

Juan Llanes
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Richard Merhi
Investigador de la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària

Marina Elias
Grup d'innovació docent per l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social

   

 

COMITÈ TÈCNIC

Rosa Esteve   
Cap del Servei de Beques i Ajuts a l’Estudiants
Ignasi Labastida
Cap de l'Unitat de Recerca i Innovació del CRAI
Conxa Planas 
Responsable de Serveis Lingüístics
Olga Pujolràs Gonzàlez
Cap del Servei de Qualitat Academicodocent,
Agència de Polítiques i de Qualitat