Objectius

      Què volem fer?

  • Recopilar estudis i informes elaborats per la UB i pels sistemes universitaris català, espanyol i europeu.
  • Elaborar estudis i informes d’acord amb les propostes i les necessitats plantejades.
  • Difondre bones pràctiques relacionades amb els àmbits d’actuació de l’Observatori.
  • Organitzar activitats per difondre i projectar els resultats.

      Com ho volem fer?

  • Els estudiants de grau són el motor de les idees de l’Observatori.
  • Els estudiants de màster i de doctorat participen com a suport tècnic als estudis de l’Observatori.
  • Els experts col·laboren a través d’un consell assessor i un comitè tècnic.