Convocatòries

Convocatòria de "Becas Excelencia Juventud Exterior" de la Xunta de Galícia.

S'ofereixen 100 beques per cursar determinats estudis de màster que s'iniciin durant l'any 2018 en una universitat gallega i dirigides a gallecs i gallegues que resideixen a l'estranger.

El termini de solicituds és fins el 31 de maig a les 24.00h.

Més informació a l'enllaç.


Estades d'estiu a l'Einstein Forum, Brandenbrug 2019

Einstein Fòrum i la Fundacio Daimler i Benz obren el termini per sol·licitar una de les beques per realitzar una estada d'estiu a la Casa d'Estudiu d'Einstein a Brandenburg per a joves investigadors que vulguin desenvolupar una investigació diferen.

L'objectiu del programa és donar recolzament a aquelles persones que, a més de realitzar grans aportacions al seu camp d'investigació, estiguin disposades a realitzar estudis interdisciplinaris seguint l'exemple d'Albert Einstein, per tant, no es tindran en compte les sol·licituds per desenvolupar investigacions ja iniciades.

Alguns dels requisits són

 • Persones candidates hauran de tenir menys de 35 anys
 • Estar en possessió de títol universitari d'humanitats, ciències socials o ciències naturals.

Termini de presentació de sol·licituds fins el 15/04/2018

Per a més informació podeu clicar el següent enllaç.


Convocatòria de beca EIBURS en el marc del Programa de Conocimiento de l'Institut Banc Europeu d'Inversions. EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), és el programa de mecenatge en favor de la investigació universitària. 

EIBURS concedeix subvencions a departaments universitaris o centres d'investigació associats a universitats a la UE, en països candidats o en països canditas potencials, que treballen en temes d'investigació de gran interès per al Banc Europeu d'Inversions (BEI).

Per al curs acadèmic 2018/2019, el programa EIBURS convida a presentar propostes relatives a una nova línia d'investigació: "Millorar la medició dels efectes indirectes dels projectes d'inversió: especificar i medir els mètodes d'anàlisi de l'impacte econòmic per aconseguir una màxima compatibilitat amb l'anàlisi cost-benefici".

El termini de presentació de les propostes (en anglès) finalitza el 15 d'abril de 2018 a les 24.00 (CET).
S'han d'enviar per correu electrònic a: events.eibinstitute@eib.org
Més informació: http://institute.eib.org/


Convocatòria de 25 beques de postgrau en Universitats d'Estats Units, Programa Fullbright, destinades a joves titulats superiors que estiguin interssats en programes de Máster's, Ph.D. o excepcionalment, en projectes d'investigació predoctoral.

Termini: Del 15 de gener de 2018 al 15 de març de 2018.

Destinatàries: Totes les àrees de coneixement i persones amb nacionalitat espanyola.
*Titulacions superiors obtingudes entre gener de 2012 i juny de 2018.

Per ampliar informació i requisits de la convocatòria, cliqueu l'enllaç.


XIX Convocatòria de beques de pràctiques professionals 2018, de la Fundación Arquia.

Des del 2 de gener es pot optar a:
- 24 beques de pràctiques professionals en estudis europeus d'arquitectura.
- 1 beca de pràctiques de gestió cultural a la Fundació Arquia.
- 3 beques de pràctiques professionals a l'administració pública, Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura y Suelo.
- 2 beques de pràctiques professionals a la Fundació Metrópoli.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 d'abril de 2018.
Per ampliar la informació, cliqueu el següent enllaç.


S'ha obert el termini de presentació de sol·licituds del programa de mobilitat nacional SICUE per al curs acadèmic 2018-2019 a la Universitat de Barcelona.

Termini i lloc de presentació de les sol·licituds: del 13 de febrer al 13 de març de 2018 a les secretaries del centre on s'ha formalitzat la matrícula.

La selecció de candidats i candidates per participar en el programa SICUE es farà valorant la nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota es tindran en compte les qualificacions obtingudes, fins 30 de setembre de 2017 tant en les assignatures superades com en les suspeses.

Si ets estudiant de la UB i vols realitzar una estada temporal, pots consultar la informació general sobre el programa de mobilitat SICUE a l'enllaç.


Convocatòria de beques de postgrau i doctorat del British Spanish Society. 

Termini fins el 15 de febrer de 2018. 

Condicions i requisits d'accés i sol·licitud: https://www.britishspanishsociety.org/scholarships

Info ampliada.


S'ha obert la convocatòria per a cobrir 5 places del curs europeu sobre Joves contra la violència de gènere que es celebra entre els propers 9 i 18 d'abril a Sulmona, Itàlia. El curs està organitzat per EUROCIVIS i en el marc del programa europeu d'ERASMUS+

Per a més informació podeu clicar el següent enllaç amb el programa del curs. 
Heu d'enviar el vostre CV a: info@eurocivis.eu
O als telèfons: 93.624.15.19 - 687.036.905


Convocatòria de 44 contractes de pràctiques com a Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, per a Personal Laboral de l'Administració General de l'Estat, amb destí a algun institut, centre o unitats del CSIC de la Comunidad de Madrid.

Dirigit a: Graduats, Llicenciats, Arquitectes i Enginyers.

Requisits:

 • Nacionacionalitat Espanyola o Unió Europea.
 • Estar inscrit/a al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 • Estar empadronats a qualsevol localitat de la Comunitat de Madrid abans del 10/07/2017.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica exigida per la plaça que s'opti.

Termini de sol·licituds: Del 22/01/2018 al 02/02/2018
+ Info: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/contratos-csic-madrid-garantia-juvenil
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/36945#

https://bambu.csic.es/alfresco/webdav/aplicaciones/Convocatorias/rrhh/2017/24/36945/66617/2017_24_36945_66617_Convocatoria_19012018.pdf?ticket=TICKET_239ff4adc8a2e5eb7f7ce857347c728f11c96642


L'Obra Social "La Caixa" convoca 20 beques per a cursar un doctorat en universitats o centres de recerca espanyols.

Terminis: 27 de febrer de 2018 (Tancament de la Convocatòria)
Documentació: Bases de la convocatòria
Web de sol·licitud; https://www.lacaixafellowships.org/index.aspx


L'Instituto Internacional en España i la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos de América anomenat Programa Fulbright, han anunciat la convocatoria de tres beques parcials (bosses de viatges) Ruth Lee Kenedy per a persones de nacionalitat espanyola que hagin obtingut un doctorat en una universitat espanyola i amb alt domini de la llengua anglesa. 

El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des del 10 de gener al 12 de febrer ambdòs inclosos.

Per a més informació dels requisits i informació sobre la convocatòria cliqueu el següent enllaç.


El Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha obert la convocatòria de 12 ajuts predoctorals del programa "Salvador de Madariaga" que està destinada a persones en possessió de títol de llicenciatura, grau o màster o els seus equivalents en matèrires jurídiques, econòmiques, empresarials, polítiques, sociologia o humanitats per a la realització del doctorat en aquests àmbits

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el proper 31 de gener a les 14.00h.
Per ampliar informació, cliqueu l'enllaç.


L'Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, ha obert la convocatòria pública d'aquest 2018 per a incorporar nous perfils de tècnics i tècniques en investigació. També té la finalitat d'ampliar la seva xarxa de persones col·laboradores.
Per a més informació podeu clicar el següent enllaç.
Adjuntem les bases de la convocatòria.


Convocatòria de Beques de Col·laboració per desenvolupar estudis i treballs en matèries del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Són beques tutoritzades per dur a termen tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre d'Estudis Jurídics durant l'any 2018. Per a més informació i requisits, així com de sol·licitud, podeu accedir al següent enllaç: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-collaboracio-per-desenvolupar-estudis-i-treballs-en-materies-del-Centre-dEstudis-Juridics-i-Formacio-Especialitzada


Convocatòria de beques de formació pràctica en l'àmbit de les competències de la Direcció General de la Indústria Alimentària per a titulats universitaris en les següents àrees de coneixement: Enginyeria Agronòmica, Enginyeria Tècnica Agrícola, Veterinària, Ciència i Tecnologia, Matemàtiques, Estadística, Informàtica, Dret, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia, Publicitat, Relacions Públiques, Periodisme, Química, Biologia, Bioquímica o Farmàcia.

Els requisits concrets per accedir a les beques estan publicats a l'extracte del Boletín Oficial del Estado.
El termini de presentació: quinze dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria.


Convocatòria de pràctiques i feina a institucions europees 15/12/2017
En els següents enllaços teniu totes les convocatòries de:
Pràctiques en institucions de la europees
Ofertes de treball en institucions europees


Institutos de Verano para Jóvenes Universitarios. Fulbright España (Estiu 2018)

Aquesta convocatòria està dirigida a estudiants universitaris entre 19 i 23 anys que estan matriculats actualmente en el segon o tercer curs de grau, per assistir a un institut d'estiu durant cinc setmanes als Estats Units.

El programa pretén familiaritzar als participants amb la cultura i la societat nordamericana.

El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l'11 al 27 de desembre de 2017, ambdòs inclosos.

Per a més informació sobre la convocatòria podeu clicar el següent enllaç: https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/institutos-de-verano-para-jovenes-universitarios/Verano%202018/1565/


S'ha publicat una nova convocatòria d'ajuts per al programa de Formació al Professorat Universitari (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Aquest programa es configura com a essencial en el sistema universitari espanyol per a la formació de nous profesionals, la innovació, la transferència del coneixement i la difusió de la cultura científica i universitària. Es tracta de la convocatòria en concurrència competitiva de major prestigi en quan a ajudes predoctorals estatals.

Per ampliar la informació sobre la sol·licitud i requisits d'accés, cliqueu el següent enllaç: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2017.html

Actualitat sobre les beques de PFU: http://www.observatoriuniversitari.org/blog/2017/12/12/la-federacion-de-jovenes-precarios-denuncia-que-el-plazo-para-solicitar-ayudas-fpu-2017-es-apresurado-e-inapropiado/


El Banco Santander, CRUE y CEPYME convoquen 5000 beques de pràctiques remunerades a pymes espanyoles durant el 2018 per a estudiants universitaris.

Per consultar les convocatòries actualitzades podeu accedir al portal de beques del Santander: https://www.bancosantander.es/es/universidades/becas

I per ampliar la informació referent a la notícia podeu clicar el següent enllaç: http://www.laopinion.es/economia/2017/12/12/santander-crue-cepyme-convocan-5000/833651.html


El Boe de l'11 d'octubre ha publicat la convocatòria de "Becas individuales de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento". Per a més informació sobre els requists i bases podeu accedir al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11653.pdf


S'ha publicat la convocatòria de tres beques de la Fundación Iberdrola España - Museo Nacional del Prado que contribueix a la formació d'especialistes i el foment de la investigació en l'Àrea de Restauració del Museo Nacional del Prado.

Podeu consultar les bases i requisits: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-iberdrola-espana-museo-del-prado-de-formacion-e-investigacion-en-restauracion


S'ha publicat la convocatòria d'Ajuts 2017 de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons per desenvolupar estudis o projectes fora de Catalunya. Podeu consultar les bases al següent enllaç: http://www.fpedroipons.ub.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=84&lang=ca


S'ha obert la convocatòria de Beques de postgrau en Estadística.
El Instituto Nacional de Estadística convoca 15 beques per fomentar i promocionar la investigació estadística, així com el desenvolupament i implementació de processos estadístics, mitjançant la formació de postgraus.

Requisits: Persones físiques que estiguin en possessió del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o de Grau, obtingut en els últims tres anys anteriors a la data de publicació de la resolució de la convocatòria de les beques.
El termini de presentació: Del 06/10/2017 al 27/10/2017.
Trobareu més informació al següent enllaç: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/364303


S'han publicat Ofertes de feina vacants en institucions, organismes i agències de la UE. 

S'han publicat convocatòries de pràctiques a la Unió Europea. Us deixem aquí alguns enllaços d'interès:
Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
European Institute of Gender Equality: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-tr-8
Consell de la Unió Europea: http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/


S'ha obert la convocatòria dels ajuts DRAC. Aquestes beques ofereixen la possibilitat d’assistència a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives d’Universitats, o de les seves universitats membres.

Més informació a Beques i Ajuts a l’Estudiant - Beques de Col·laboració UB (Pavelló Rosa):
http://www.ub.edu/beques/ajuts/drac/welcome.html

Presentació de sol·licituds: a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona. Convocatòria permanent tot l’any i específica d’estiu, cal consultar condicions i períodes de resolució al web de la Xarxa Vives http://www.vives.org/serveis/ajuts-drac-a-la-mobilitat-a-la-regio-vives/


S'ha publicat la convocatòria del Premio Bachillerato impulsada per la Sociedad Española del Suelo amb l'objectiu de promoure els treballs de recerca de batxillerat que estiguin centrats en fomentar i difondre el coneixement i l'interès pel sòl.

Per a més informació us deixem l'enllaç amb les bases de la convocatòria:
http://www.secs.com.es/wp-content/uploads/2017/05/BASES-CONVOCTORIA-PREMIO-BACHILLERATO-SLCS-2019.pdf


S'han convocat noves pràctiques en les institucions, organismes i agències de la Unió Europea (UE) elaborat per la Representació d'Espanya davant la UE (REPER) per mitjà de la seva Unitat de Suport a la presència d'un representant a les institucions europees.

Us deixem apuntada les pàgines webs que us poden ser útils per a apuntar-vos:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas

https://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/internship


S'ha publicat la nova "Convocatòria ordinària de 269 beques de Col·laboració amb la Universitat de Barcelona (2017.3)"

Els estudiants interessats hauran d'entrar a Seu Electrònica d’omplir el formulari de sol·licitud per via telemàtica amb dates del 10 d'abril al 10 de maig de 2017 des de el següent enllaç: 

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/27252


La Fundació Caixa d'Arquitectes convoca les Beques Arquia, un total de 20 beques adreçades a estudiants d'arquitectura i joves arquitectes per a la realització de pràctiques professionals en estudis europeus d'Arquitectura.
 
Requisits per a estudiants:
Haver superat en alguna Escola espanyola d'Arquitectura, com a mínim, el 72% dels crèdits per superar els estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla Bolonya 2) o estar matriculat en el Màster Universitari en Arquitectura (Pla Bolonya 2); o com a mínim, el 65,5% dels crèdits per superar els estudis de Grau en Arquitectura (Pla Bolonya 1). En cas de pertànyer al 'Pla Antic', els candidats hauran d'haver superat, com a mínim, el 60% dels crèdits necessaris per obtenir el títol d'arquitecte.
Estar matriculat en el curs 2016/2017 en alguna Escola espanyola d'Arquitectura.
  El termini finalitza el dia 2 de maig de 2017

Més informació:http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2017


S’obre la 2ª convocatòria de Reconeixements al TFG/TFM que abordin la realitat LGBTI. Es una convocatòria que va tindre un gran èxit l’any passat amb una candidatura superior a les 50 persones que tenien una mitja en el seu treball era de 9. El principal objectiu de les Associacions  Ortzadar GLBT y Freejaus es treure el màxim partit a aquets treballs i donar reconeixement als que els realitzen. Us adjuntem les seves xarxes socials per a qualsevol dubte.
Instagram: @ortzadarglbt
Facebook: https://www.facebook.com/OrtzadarGLBT/  


Des del Programa Internacional de Beques de la Fundació Iberdrola Brasil han obert les seves. Convocatòries per cursar estudis de màster en energia y medi ambient en el Regne Unit per el curs acadèmic 2017-2018. Va dirigit a llicenciats o títols de grau de nacionalitat espanyola , nort-americana i brasilenya que vulguin realitzar al Regne Unit. Us adjuntem  l'enllaç per a més informació: https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUK12


El centre de documentació Europea (CEYDE) de la Universitat Politècnica de Madrid, presenta 3 convocatòries d’interès: 1. Beques DAAD, per estudis de postgrau 2017 2. La fundació Premi Internacional Carlomagno de Aquisgrán. 3. Seminari de llançament “Interreg Europe tercera convocatòria”


Nova convocatòria del programa de formació per l’ocupació juvenil en la economia digital. Es tracta de la resolució del 12 de gener de 2017, de la Entitat Publica Empresarial Red.es, per la que s’estableixen les bases reguladores del programa de formació.


El darrer 15 de Novembre va sortir el Boletín Informativo de la Representación Permanente de España Ante la Unión Europea. A l'annex trobareu les ofertes laborals amb institucions, organismes i agències de la Unió Europea amb l'adreça electrònica de cada lloc per si esteu interessats a optar a aquestes convocatòries. Per accedir a l'annex cliqueu aquí. També podeu consultar la pàgina web el Ministerio de Asuntos Exteriores per altres convocatòries similars.


El proper dimarts 27 de setembre tindrà lloc la Taula Rodona “Comunicar la salut: Entre la deontologia i l'alarma social", a les 19h al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB. Per conèixer tota la informació entra en aquest enllaç 


Oberta la convocatòria per participar en el premi Pablo Latapí Sarre sobre investigació educativa, quarta edició 2016. La convocatòria estarà oberta fins al 10 de gener del 2017 i està dirigida a professors, siguin mexicans o estrangers, que acreditin una experiència mínima de dos anys en el camp de la investigació educativa en institucions d'aprenentatge o d'investigació. Es podran postular treballs d'investigacions originals i inèdits, que facin aportacions de qualitat en el camp de la investigació educativa i que contribueixin a la formulació de política, estratègies o accions orientades al desenvolupament educatiu mexica, en els temes que es senyalen. Podeu consultar mes informacio aqui


Oberta la convocatòria de beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs 2016-2017, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Les beques estan destinades a estudiants matriculats en segon cicle d'estudis universitaris, grau o màster, amb la finalitat d'iniciar-se en tasques d'investigació relacionades amb els estudis que estiguin cursant i facilitar la futura orientació professional o investigadora. El termini per demanar la beca acaba el dia 15 de setembre inclòs. Podeu consultar tota la informació de la convocatòria aquí.


La Facultad Invisible posa en marxa el programa Ayudas Ciudadanas,un sistema d'ajuts per crowdfounding per subvencionar a 10 estudiants amb una trajectòria excel·lent que es pugui veure comprometuda per dificultats econòmiques. El termini per fer la sol·licitud acaba el dia 31 d'agost, i s'ha de ver via formulari que trobareu en la pàgina web del programa.


Oberta la convocatòria per a les beques Fullbright pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La finalitat de les beques és contribuir al finançament d'un projecte de formació acadèmica i perfeccionament tècnico-professional en una universitat d'Estats Units, seguint un programa d'estudis per a l'obtenció d'un màster. La durada de la beca és d'un curs acadèmic. Consulteu les bases i els requisits aquí.


Obertes dos beques de col·laboració de la UB amb el doctorat en Sociologia i l'Observatori de l'Estudiant. El termini per demanar-les acaba el dia 6 de juny. Per al cas de la beca amb l'Obseratori de l'Estudiant, el període de col·laboració va de l'1 de setembre de 2016 al 31 de maig del 2017, i es tracta d'una beca de suport en el procés de disseny i desenvolupament de projectes de recerca que impliquim un tractament estadístic, així com en l'anàlisi estadístic posterior de les dades quantitatives obtingudes. També de suport en la gestió de base de dades. Podeu consultar la convocatòria i accedir a la sol·licitud via telemàtica aquí.


Des de Ortzadar GLBT i Freejaus Ikasle Elkartea ens arriba una convocatòria sobre el 1er Concurso de TFG/TFM sobre Diversidad Familiar, afectivo-sexual e identidad de genero. Es tracta d’un concurs que té com a finalitat contribuir a la generació i difusió de materials i eines que puguin servir per treballar la diversitat afectivo-sexual i de gènere a l’escola a partir de treballs acadèmics individuals. Una altra de les finalitats que té és la creació una biblioteca de TFG i TFM al voltant d’aquestes temàtiques. El termini per presentar els treballs acaba el 16 de juny a les 23.59, i s’ha de fer mitjançant correu electrònic adjuntant el treball a ortzadarglbt@gmail.com amb l’assumpte “1er Concurso TFG/TFM sobre diversidad familiar, afectivo-sexual e identidad de género”. Per a més informació contacteu ortzadarglbt@gmail.com.


La Universitat de Barcelona obre la convocatòria ordinària de 292 beques de col·laboració. El termini per presentar la sol·licitud, que és via telemàtica, acaba l'11 de maig del 2016. Convocatòria i sol·licitud.


Des de l’Institut Infància obren una convocatòria de tres beques de recerca adreçades a estudiants preferentment de màster o doctorat amb interès/inquietud per temes d’infància i adolescència per tal de desenvolupar tasques d’investigació en cadascun dels diferents àmbits d’estudi: vida digna (focus en pobresa i desigualtats), educació (equitat, oportunitats) i participació (veu i drets). Alguns dels requisits són estar cursant algun ensenyament vinculat a estudis de màster o doctorat, preferentment de ciències polítiques o de sociologia; tenir experiència en la recerca social aplicada que combini metodologies qualitatives i quantitatives; tenir cooneixements acreditats sobre la perspectiva dels drets dels infants i en l’àmbit del coneixement per al qual es demana la beca; nivell C de català o equivalent i domini escrit i oral de castellà i anglès. La retribució de les beques és de 1.125€bruts/mensuals per 25h setmanals. La dedicació garanteix no abandonar la tesi/treball de màster o poder combinar-ho amb classes o altres col·laboracions. La beca es garanteix fins desembre de 2016 amb possibilitat d’allargar-la per al 2017. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 14 d’abril a les 12h i s’ha de fer enviant el CV acadèmic i professional, juntament amb una carta de motivacions, a l’adreça info@institutinfancia.cat. Més informació.


El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ofereix un nombre limitat de places per realizar pràctiques remunerades durant un període màxim de cinc mesos. Les pràctiques es duen a terme principalment a la Direcció d'Investigació i Documentació, al Servei de Premsa i Informació, a la Direcció General de Traducció i a la Direcció d'Interpretació. Per al període de realització de l'1 d'octubre del 2016 al 28 de febrer de 2017 el termini d'inscipció acaba el 30 d'abril. Les persones interessades han d'emplenar i imprimir el formulari d'inscripció i enviar-lo via correu postal a la Unidad de Recursos Humanos del Tribunal de Justícia de la Unión Europea, Bureau des Stages, TA/04 LB0019, L-2925 Luxemburg amb un CV detallat i copies dels títols/certificats. Més informació.


El Parlament Europeu ofereix la possibilitat de realitzar-hi pràctiques en diferents modalitats: pràctiques per titulats/des universitaris, pràctiques de formació, pràctiques de traducció per titulats/des i pràctiques de formació en traducció. El termini per demanar-les acaba el 15 de maig, excepte les de formació que tenen de termini per demanar fins l'1 de juny. Els requisits són tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, haver complert els 18 anys a l'inici de les pràctiques, dominar alguna de les llengües oficials de la UE y no haver gaudit d'un període de pràctiques o contracte remunerat de més de quatre setmanes consecutives a càrrec del pressupost de la UE. Consulteu més informació a la web.


El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) convoca fins a 8 places amb beca per al Programa de Prácticas de Verano adreçat a estudiants de qualsevol nacionalitat per tal que puguin completar la seva formació teórico-práctica mitjançant la seva participació els mesos d'estiu en un programa de pràctiques de laboratori. El principal requisit és que els estudiants estiguin cursant una titulació relacionada amb les Ciències Biomèdiques o de la Vida. Es poden presentar les sol·licituds fins el 24 d'abril de 2016. Més informació.


El CSIC convoca el seu programa de beques d'introducció a la investigació (JAE-Intro) que té una durada de dos mesos (tardor de 2016) i està dirigit a estudiants en el darrer curs universitari que tinguin un expedient acadèmic excel·lent i vulguin matricular-se en un màster universitari oficial el següent curs. El programa consisteix en una ajuda de 2000€ i ofereix la possibilitat d'adquirir una primera experiència investigadora. Els perfils que més interessa incorporar són: un/a estudiant que s'incorpori a l'equip d'investigació sobre Democracia Associativa; un/a estudiant per participar en un projecte sobre el Futur de la Unió Europea. Les sol·licituds s'han de fer mitjançant la pàgina web.


Oberta la convocatoria per demanar beques adreçades a estudiants per a realitzar pràctiques d'estiu en instituts d'investigació IDIVAl i IBBTEC relacionats amb investigacions Biomèdiques i Biotecnològiques. Més informació.


L'Embaixada de França ofereix al Ministeri d'Educació espanyol quatre beques d'investigació d'un mes de duració durant l'any 2016. Van adreçades a professors espanyols de francès a un centre públic universitari o a estudiants espanyols de tercer cicle de francès que desitgin anar a França, en el marc d'un projecte d'investigació o de preparació de la tesi doctoral en els següents camps: lingüística o literatura francesa; didàctica de francès com llengua estrangera; traducció o terminologia; francès sobre objectius específics. Els requisits són haver començat investigacions en les àrees anteriors; ser llicenciat/da en filologia moderna (secció de francès); filologia romànica; literatura francesa o equivalent; no haver gaudit d'una beca així en els darrers tres anys. El termini de presentació acaba el 24 d'abril del 2016Més informació


S'ha publicat el Butlletí Informatiu quinzenal nº3 sobre possibilitats d'ocupació en les Institucions, Organismes i Agències de la Unió Europea elaborat per la Representació d'Espanya a la UE. En aquest enllaç podeu accedir als diferents tipus de feina que ofereix la UE i consultar ofertes disponibles actualment en les següents categories: funcionaris, agents contractuals, personal temporal, personal eventual, becaris, experts nacionals i assistents parlamentaris. Altres enllaços d'interès: 


L'Observatori de l'Estudiant convoca 1 beca de col·laboració per a un/a estudiant que doni suport com a tècnic/a d'estadística en el procés de disseny i desenvolupament de projectes de recerca, així com en el tractament i anàlisi posterior de les dades obtingudes. Els requisits específics són ser estudiant d'algun ensenyament de màster relacionat amb Tècniques d'Investigació Social i/o Estadística o altres ensenyaments afins; tenir un nivell de coneixement avançat d'eines d'anàlisi i gestió de dades (SPSS o altres); un nivell avançat de Microsoft Office; i un nivell de coneixement bàsic d'eines d'organització i gestió de bases de dades. La sol·licitud s'ha de fer via telemàtica i el termini per presentar-la acaba el 18 de març. Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria.


La Fundació Trinijove i l’Observatori d’Economia Solidària engeguen una formació en el sector de les noves tecnologies, especialitzada en el reciclatges i reutilització d’aparells elèctrics i electrònics, en el marc del programa Garantia Juvenil orientada a joves d’entre 18 i 29 anys. La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu que te com a objectiu garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d’ocupació, d’educació contínua o d’un període de pràctiques després d’acabar l’educació formal o quedar aturats. La formació centrada en noves tecnologies, economia circular i col·laborativa i emprenedoria, formarà als joves en un sector en expansió i creixement que ha experimentat una alta demanda de professionals en els darrers anys. El curs constarà de dues etapes: Formació en TIC + economia circular i col·laborativa (105 h) + Formació en emprenedoria (45 h). Al finalitzar la formació, professionals de la creació d’empreses, juntament amb els tècnics de Trinijove, tutoritzaran aquelles persones o aquells grups de persones que desitgin desenvolupar el seu propi pla d’empresa amb les eines adquirides i crear el seu propi negoci. El termini per inscriure's acaba el 25 de febrer. Per accedir al programa o ampliar la informació: telèfon 933459221, correu electrònic mserrano@oesolidaria.org. També podeu consultar aquí.


La Organización Iberoamericana de Juventud ha iniciat un nou Programa de Pasantías OIJ que té com a objectiu principal vincular la tasca de la institució a joves professionals a partir de donar-los l'oportunitat d'arquirir experiència laboral relacionada amb els seus estudis acadèmics i ampliar les seves futures oportunitats de treball en àrees vinculades a la juventut. El programa preveu el desenvolupament d'activitats d'entre 3, 6 i 12 mesos, amb una disposició horaria de 25 a 30 hores setmanals. Les diferents àrees que cobreix són: Cooperació Internacional, Innovació, Comunicació, Relacions Institucionals, Protocol i Esdeveniments, i Administració. Els requisits són tenir menys de 35 anys; ser de nacionalitat d'algun dels països que conformen l'espai iberoamericà; ser titulat/da en alguna de les àrees, o cursar màster o doctorat; domini del castellà i anglès, sent valorable també el portugués; dominar el Microsoft Office. La data límit per presetnar una sol·licitud és el 29 de febrer de 2016. Més informació.


Santander Universidades ha obert la convocatòria de 1000 beques amb la finalitat de promoure la mobilitat i l'intercanvi d'estudiants d'universitats espanyoles i les principals universitats d'Iberoamèrica, contribuïnt al desenvolupament i consolidació de l'Espai Iberoamericà del Coneixement. Estan dirigides a estudiants matriculats a les universitats espanyoles participants, i els països d'acollida són Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú, Portugal, Puerto Rico i Uruguai. La estància a la universitat de destinació ha de realitzar-se entre l'1 de juliol de 2016 i el 31 d'agost de 2017. La quantitat de le beca va destinada a cobrir despeses de matrícula, desplaçament, assegurança de viatge, manutenció i allotjament. La duració de la beca és d'un semestre acadèmic; el termini per presentar la sol·licitud acaba el 31 de maig de 2016 i ha de tramitar-se mitjançant la pàgina web. Més informació i sol·licituds.


L'Instituto Internacional en España i la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América anuncien la convocatòria de 3 beques parcials Ruth Lee Kennedy per a doctors i doctores que vulguin investigar en centres d'ensenyament superior als Estats Units d'Amèrica. La duració de la beca serà d'un mínim de 3 mesos i un màxim de 12, compresa entre la tardor de 2016 i estiu de 2017. Els criteris que se seguiran per a la selecció dels candidats/es són: el projecte d'investigació, en pla d'aplicació de la tornada a Espanya, mèrits acadèmics, experiència professional i cartes de referència. Els requisits són tenir la nacionaliat espanyola, haver obtingut el doctorat a partir del juny de 2009 i tenir un nivell excel·lent d'anglès a nivell oral i escrit. Més informació.


L'Obra Social "La Caixa" ha obert la convocatòria de les Beques Severo Ochoa de doctorat internacional, que financia els centres acreditats amb aquest distintiu per a convocar beques de doctorat de quatre anys de duració. Es convoquen entre 2 i 3 beques a cadascun dels 20 centres acreditats de l'estat espanyol, i les ajudes estan destinades a estudiants de qualsevol nacionalitat. Per a consultar els centres i les convocatories específiques de cada programa aneu aquí.


La Fundación Arquia convoca:

 • 20 beques en estudis europeus en Arquitectura per a estudiants d'arquitectura i joves arquitectes, destinades a la realització de pràctiques professinals.
 • 3 beques en l'Administració Pública, Ministerio de Fomento, i Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo per a la realitació de pràctiques professionals.
 • 2 beques de la Fundación Metropoli, per realitzar pràctiques professionals.

Hi ha dos modalitats de participació: expedient acadèmic i concurs, podent optar a participar en una d'elles o en les dues a l'hora. El tema del concurs és "Una capilla laica". La duració de les pràctiques serà de 6 mesos. Consulteu més informació a les bases de la convocatòria. El termini per presentar sol·licituds acaba el 2 de maig a les 12h del migdia.


La Fundación Ramón Areces convoca 22 beques per a la realització d'estudis en universitats i centres d'investigació en l'estranger durant el curs 2016-17 sobre temes de:

 • Economia: en les àrees de Economia Pública, Història Econòmica, Política Econòmica, Economia de l'Empresa, Distribució Comercial, Economia Internacional i Economia de l'Educació.
 • Dret de la Unió Europea.

La duració mínima dels estudis ha de ser d'un any, susceptible de pròrroga. Es consideraran totes les sol·licituds que tinguin un currículum acadèmic d'excel·lència i es donarà preferència a alumnes que hagin acabat els estudis recentment i que no hagin tingut activitat professional durant un període significatiu de temps abans de la sol·licitud. També s'afavoriran les sol·licituds destinades a cursar estudis de postgrau. La dotació econòmica és de 1.650€ mensuals, i es subvencionen les despeses relacionades amb: inscripció i matrícula, viatge anual d'anada i tornada. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 29 de febrer de 2016. Més informació.


La Fundación Botín ha obert la convocatòria de 8 beques d'Arts Plàstiques destinades a la formació, investigació i realització de projectes personals en l'àmbit de la creació artística per a artistes de qualsevol nacionalitat. 2 d'aquestes beques es destinaran amb prioritat a espanyols menors de 30 anys per traslladar-se a l'estranger amb la finalitat de continuar el seu treball, estudi o estància en residència. El temps de durada de la beca és de 9 mesos, i ha de començar abans que acabi l'any 2016. Les sol·licituds es poden presentar via telemàtica fins al dia 6 de maig, i la resta de documentació s'ha d'enviar en paper a la seu de la Fundació. Més informació.


L'Einstein Forum i la Daimler and Benz Foundation convoquen una nova edició de les beques d'invetigació Einsten, Einstein Fellowship 2017. L'objectiu és afavorir aquells/es investigador